Tienie Jonker Toere

TERME EN VOORWAARDES

1. Kliek “Toere” op hierdie webwerf vir die toerprys & toerprogram.

2. Die toeslag op enkelkamers (indien beskikbaar) is ongeveer R3 500 per persoon op Europa bustoere en  ongeveer R6 000 per persoon op Rusland boottoere.

3. Die toerprys is onderhewig aan vliegtuigkaartjie prys-veranderinge (Lugredery se ‘Taxes & Surcharges’), maar dit gebeur selde.

4. Die toerprys is onderhewig aan veranderinge en gekoppel aan die Rand/Euro wisselkoers.

(By tye van toerprys-publiseering is voorsiening gemaak vir Rand/Euro wisselkoers veranderinge tot en met R0.50/Euro)

3. Die toerprys sluit die volgende in:

 • Retoervliegkaartjies vanaf Johannesburg na Europa / Rusland en terug.
 • Lughawebelasting behalwe die gedeelte indien meer as R500 bokant die gekwoteerde lugdiensprys. (bv. sou die belasting met R600 styg bokant die gekwoteerde waarde, betaal u slegs R100 in)
 • Kamer in toeristeklas-hotelle en twee etes elke dag (behalwe miskien een/twee aandetes) in Europa
 • Busvervoer in ‘n luukse, lugversorgde toerbus met toilet, koffiekroeg & koue verversings in Europa
 • Tolbelasting en parkeerkostes in Europa
 • Hawebelasting, asook busvervoer vanaf die lughwae na hawe (en terug) in Rusland
 • Ander ekstras soos aangedui in die Toerplan of op ons webblad.

4. Die volgende word nie ingesluit nie:

 • Koste om ‘n paspoort en visum te verkry. Ons voorsien instruksies en dokumentasie om ‘n visum te bekom.
 • Algemene fooitjies en sakgeld.
 • Fooitjies van €10 per toerlid vir busbestuurder in Europa / €100 per toerlid vir gidse en bootpersoneel in Rusland word van u verwag.
 • Reisversekering wat Mediese dekking insluit. Ons bied wel hierdie diens aan om namens toerlede  reisversekering aan te koop (meer inligting sal voorsien word)
 • Ander opsionele uitstappies en toegangsfooie.

5. KANSELLASIES:

 • Toerlede wat tot 4 kalendermaande voor vertrekdatum skriftelik kanselleer sal 30% van hulle depositos terugontvang en die res van die ander reedsbetaalde gelde.
 • Alle kansellasies op korter kennisgewing verbeur die deposito en terugbetalings van die res sal geskied op dieselfde skaal as wat Tienie Jonker Toere reedsbetaalde fondse aan hotelle en ander instansies kan terugvorder.

6. ALGEMEEN:

 • Alle fondse ontvang, word in ‘n trust rekening gehou totdat betalings aan hotelle, lugrederye ens. namens toerlede gemaak word.
 • Die toerbestuur behou die reg voor om die toer te kanselleer indien daar nie genoegsame inskrywings is om die toer ekonomies regverdigbaar te maak nie. Reeds betaalde toergelde sal ten volle terugbetaal word.
 • As ‘n toerlid se gedrag sodanig word dat dit die gladde verloop van die toer benadeel of aanstootlik is vir ander toerlede, behou Tienie Jonker Toere die reg voor om sodanige toerlid se deelname aan die toer summier op te skort sonder enige aanspreeklikheid of kompensasie aan die betrokke toerlid.
 • Die toerbestuur het die reg om die toerprogram te wysig, te verkort of te kanselleer in die belang van die veiligheid van die toerlede of as gevolg van onvoorsiene veranderings aan die vlugplanne van lugrederye en hotelbesprekings.
 • Toerlede moet gesond en fiks genoeg wees om ‘n toer wat trappe (min) en stap, insluit te kan meemaak.
 • Met die uitreiking of verkryging van enige kaartjie of koepon en die treffing van enige reëling vir vervoer of verblyf tree Tienie Jonker Toere slegs as u agent op en is hulle geensins aanspreeklik as prinsipale nie. Ons is onderworpe die aan voorwaardes van die lugrederye.
 • Tienie Jonker Toere aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige ongerief, verliese, skade, ens. wat mag voortspruit uit ongelukke, weersomstandighede, stakings, oproer, vertragings, oorlogsoptrede of enige onvoorsiene gebeure buite beheer van die toerbestuur nie.
 • Dit is elke toerlid se persoonlike verantwoordelikheid om die nodige reisdokumente en visums te bekom
 • Bagasie en persoonlike eiendom wat op die toer meegeneem word, is op eienaar se risiko en u word aangeraai om dit self te verseker.
 • Indien u tas se afmetings (wiele en handvatsels ingesluit) groter is as 72cm x 50cm x 30cm kan ‘n hanteringsfooi van €5  per dag gehef deur die busdiens. Indien die massa 20kg oorskrei word €2 per dag gehef.