Tienie Jonker Toere

INSKRYWINGSVORM

Kliek hier om die Inskrywingsvorm af te laai

Toerlid besonderhede

Upload
Upload

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIEK HIER OM NOG ‘N  PERSOON IN TE SKRYF

Deur die Terme en Voorwaardes te aanvaar, bevestig u dat gegewe inligting korrek is en dat u inskryf as toerlid wat onderhewig is aan hierdie Terme & Voorwaardes soos voorgeskryf deur Tienie Jonker Toere (PTY) Ltd. Verder verklaar u ook dat u fiks en gesond genoeg is om aan die toer deel te neem en onderneem om self u bagasie te hanteer vanaf en na die bus en hotelkamers.

Ons benodig ‘n KLEUR PASPOORTAFSKRIF & KLEUR ID FOTO wat elektronies tydens u inskrywing opgelaai kan word, of later aan ons per epos gestuur kan word.

Met ontvangs van u DEPOSITO word u bespreking op die toer bevestig.

DEPOSITO betaalbaar is R4000 per persoon (R6 000 vir Passiespele 2020) 

BANK BESONDERHEDE:

========================================================
Vir Oos Europa (Junie) en Russiese Bootvaarte betaal asseblief by:

Bank: Standard Bank

Rek naam: Tienie Jonker Toere

Rekeningnommer: 134915100

Takkode: (05)2838 Potchefstroom

Verwysing: Naam & Van                            

Betalingsbewys: Epos na tjtoere@jenny.co.za of Faks na 0867181866

========================================================
Vir alle ander Toere betaal asseblief by:

Bank: FNB

Rek naamTienie Jonker Toere

Rekeningnommer: 62571210021

Takkode: 240438  Potchefstroom

VerwysingNaam & Van                            

Betalingsbewys: Epos na tjtoere@jenny.co.za of Faks na 0867181866